Christopher Hartley

Rođen je u Londonu 1959. godine od oca Engleza i majke Španjolke. Od svoje pete godine živio je u Madridu, a s 15 godina ušao u sjemenište u Toledu.

Za svećenika je bio zaređen s 23 godine. Prvi kontakt s Majkom Terezijom imao je s 18 godina, radeći kao dobrovoljac u kući Misionara ljubavi u Londonu.

Cijeli svoj život i poslanje posvetio je najsiromašnijima, držeći se stalno riječi koje mu je izrekla Majka Terezija: „Ljubi siromašne i budi svet, budi sveti svećenik!“

Christopher Hartley

Rođen je u Londonu 1959. godine od oca Engleza i majke Španjolke. Od svoje pete godine živio je u Madridu, a s 15 godina ušao u sjemenište u Toledu.

Za svećenika je bio zaređen s 23 godine. Prvi kontakt s Majkom Terezijom imao je s 18 godina, radeći kao dobrovoljac u kući Misionara ljubavi u Londonu.

Cijeli svoj život i poslanje posvetio je najsiromašnijima, držeći se stalno riječi koje mu je izrekla Majka Terezija: „Ljubi siromašne i budi svet, budi sveti svećenik!“