JOSÉ MARÍA CALDERÓN

Otac Jose Maria Calderon je direktor Papinskih misijskih djela, jedne ustanove katoličke Crkve posebno posvećene misionarskom pozivu.

Bio je kapelan Misionara ljubavi tijekom nekoliko godina, kada je i osobno upoznao Majku Tereziju.

Njegove su riječi: “Živjeti karizmu Majke Terezije pomaže mi u mome župnom poslu kada primam najpotrebitije ljude, najsiromašnije među siromašnima u mojoj župi, koji nisu nužno oni koji dolaze prositi na moja vrata, nego i gospođa koja nema nikoga, čovjek koji ne može doći na misu jer je zapriječen, osobe koje su izgubile dijete i bune se protiv Boga...”

Izvor: parroquiadesantamaria.org

JOSÉ MARÍA CALDERÓN

Otac Jose Maria Calderon je direktor Papinskih misijskih djela, jedne ustanove katoličke Crkve posebno posvećene misionarskom pozivu.

Bio je kapelan Misionara ljubavi tijekom nekoliko godina, kada je i osobno upoznao Majku Tereziju.

Njegove su riječi: “Živjeti karizmu Majke Terezije pomaže mi u mome župnom poslu kada primam najpotrebitije ljude, najsiromašnije među siromašnima u mojoj župi, koji nisu nužno oni koji dolaze prositi na moja vrata, nego i gospođa koja nema nikoga, čovjek koji ne može doći na misu jer je zapriječen, osobe koje su izgubile dijete i bune se protiv Boga...”

Izvor: parroquiadesantamaria.org